Friday, October 14, 2011

“pak chaos rond fietsparkeren aan”

Zowel op het centraal station van Nijmegen als op station Heyendaal gaat het mis met de fietsvoorzieningen, zo bleek deze week. Op het centraal station wordt de tijdelijke fietsvoorziening op de oude plek van het TPG gesloten, op station Heyendaal zijn nog steeds geen nieuwe fietsvoorzieningen gepland. GroenLinks stelt hier vandaag samen met PvdA en D66 vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast stelt GroenLinks vragen over de barricade voor voetgangers op het centraal station.

GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: “Het loopt de spuigaten uit op beide stations.” Hij erkent dat het College van Burgemeesters en Wethouders hard bezig is met oplossingen voor de fietsvoorzieningen, maar deze laten te lang op zich wachten. Op 20 oktober aanstaande wordt op het centraal station de tijdelijke fietsenstalling op de voormalige TPG-locatie gesloten, omdat dan de bouw van Doornroosje begint. Het College heeft een aantal goede vervangingsmaatregelen, maar deze kunnen pas 4 à 5 weken later getroffen worden. Oomen: “Het was al langer duidelijk wanneer de bouw van Doornroosje zou beginnen. Wat is er fout gegaan in de planning?”

Op station Heyendaal is er al tijden sprake van veel te weinig fietsenstallingen. Ook hier zit het College niet stil, de wethouder mobiliteit is in onderhandeling met Prorail om een deel van de P&R zone op te heffen en om te bouwen tot fietsenstallingen. Oomen: “de vraag is waarom het zo lang duurt met Prorail. Misschien kunnen we vanuit de politiek enige druk op deze organisatie uitoefenen.”

Daarnaast heeft GroenLinks vragen gesteld over de barricade voor voetgangers die midden op het stationsplein staat. Oomen: “Naar verluidt is dat, om de veiligheid te bevorderen zo lang er gebouwd wordt op de van Schaeck Mathonsingel. De ervaring leert, dat die barricade de verkeerssituatie op het plein alleen maar onveiliger maakt.” Oomen heeft van veel reizigers klachten gekregen over de barricade. Vorige week nog werd deze gehekeld in een opinieartikel van Volkert Vintges. Oomen: “Breek dat ding toch af, dan kunnen voetgangers zonder halsbrekende capriolen gewoon hun trein op een veilige manier halen.”

Sunday, October 09, 2011

gelezen: porta romana

Robert Welagen, Porta Romana

Samen met perron 500 weer een fijn nieuw boek gelezen!
Voor deze keer ben ik het geheel en al met mijn collega Nicolien eens:

Welagen is een geschoold schrijver. Zijn stijl is uiterst evenwichtig, sfeervol en bescheiden. Hij bouwt in het boek een enorme spanning op waardoor ik het boek in één keer uitlas. Ik hoop dat Welagen zich niet laat opjagen door de populistische schrijvers uit de Randstad en kalm blijft schrijven aan een mooi literair oeuvre.


Lees haar hele recensie hier!

Monday, September 12, 2011

Ausweis bitte! (2)

Oh oh, wat heb ik me destijds druk zitten maken om de identificatieplicht (bij de originele post stond meen ik nog een mooi plaatje van Nederland met een oranje-blanje-bleu hakenkruis, maar dat is in de krochten van het www verdwenen). Het is dus wel erg mooi dat nu blijkt dat de Hoge Raad zeven jaar na dato van mening blijkt dat dit ausweis wel gratis moet worden verstrekt. Mooi! Niet voor de gemeenten, maar dat geld moeten we absoluut gaan terugvorderen op het rijk. Bij voorkeur met terugwerkende kracht zodat we het geld met terugwerkende kracht kunnen terugstorten aan iedereen die dat nare plasticje voor niets heeft aangevraagd. Ben benieuwd hoe lang we dan nog die o zo nodige id-plicht hebben... Rare fratsenmakers in Den Haag.

Friday, September 02, 2011

Waxinelichtje

Dingen die je nooit moet doen: met een waxinelichtje gooien.

Want dat levert je een jaar cel op zonder enige vorm van proces. Dat proces gaat namelijk deze maand eindelijk plaatsvinden.

Of. Of. Nee, het zal toch niet? Of is de waxinelichtgooier zo lang vastgehouden omdat hij dat ding naar een of andere omhooggevallen vrouw heeft gemikt? Afgezant van een familie die de moorden op de beste staatslieden die dit land ooit gekend heeft op z'n geweten heeft? In dat geval, lees even het prachtige stuk Weg met de nazaten van Koning Gorilla! Steun betuigen doe je bij Paleis Noordeinde; telefoonnummer schijnt dankzij The Guardian en Wikileaks inmiddels ook vindbaar te zijn.

Thursday, September 01, 2011

Nijmeegse raadsleden GroenLinks: doortrekking A15 wordt fiasco

Nijmeegse raadsleden GroenLinks:  doortrekking A15 wordt fiasco In een opinieartikel in De Gelderlander van vandaag, 1 september, hebben GroenLinks-raadsleden en woordvoerders mobiliteit van lokale gemeenteraden en de provinciale staten zich uitgesproken tegen doortrekking van de A15. GroenLinks Nijmegen heeft meegeschreven aan dit artikel en voorziet een financieel en milieufiasco.

“Het is water naar de zee dragen,” aldus Pepijn Oomen van GroenLinks Nijmegen, “14 kilometer extra asfalt kost de belastingbetaler maar liefst 1,1 miljard euro .” De lokale politici wijzen er op dat de weg van Bemmel via Zevenaar naar de Achterhoek gaat, een regio die nota bene in bewonersaantal krimpt. De betekenis van de nieuwe A15 voor het oplossen van de files bij Arnhem en Nijmegen moeten niet worden overschat. Zo werken er bijvoorbeeld maar weinig mensen uit Nijmegen in Zevenaar. Collega Pepijn Boekhorst: “Op het lijstje van woonplaatsen van medewerkers van de grootste Nijmeegse werkgever (de Radboud Universiteit en het UMC) komen plaatsen als Zevenaar of Doetinchem helemaal niet voor!”

Beide raadsleden maken zich ook zorgen om de effecten voor het wegennet en de woningbouw in Nijmegen. Oomen hierover: “De voorgestelde tolheffing zorgt ervoor dat automobilisten liever alternatieve sluiproutes blijven gebruiken dan de A15. Door deze nieuwe snelweg zou het wel eens flink drukker kunnen worden op de Waalbrug en de Prins Mauritssingel. De wethouder verkeer in Nijmegen maakt zich terecht zorgen om de effecten hiervan.” Veel bestuurders noemen de A15 van belang voor de woningbouw in de Waalsprong. Raadslid Boekhorst brengt bij hen de wet van behoud van reistijd onder de aandacht: “In alle jaren dat we nieuwe en betere wegen hebben aangelegd, is de gemiddelde reistijd voor woon-werkverkeer gelijk gebleven. Dankzij de A15 gaan mensen dus verder van hun werk wonen en misschien dus juist niet in de Waalsprong.”

In het opinieartikel wijst GroenLinks erop, dat het vrachtverkeer de A15 helemaal niet nodig heeft dankzij de A1 en A58/A73, dankzij de riviervaart en dankzij de Betuwelijn. Die Betuwelijn is overigens met een tunnel mooi verdiept aangelegd door de natuur rond het Pannerdensch Kanaal, terwijl er nu om kostentechnische redenen voor de A15 wordt uitgezien naar een brug. “Onbegrijpelijk dat de Gelderse bestuurders voor de gemakkelijke weg kiezen en daarmee alleen maar aan de korte termijn denken,” schrijven de raadsleden, “In het recente verleden werd de natuur nog wel belangrijk gevonden.”

Uit de in juli verschenen Milieu-effectrapportage (MER) blijkt, dat het meest milieuvriendelijke en het goedkoopste alternatief het verbreden van de A12 en het investeren in het openbaar vervoer is. Boekhorst: "Deze variant draagt bij aan minder reistijd en files, een betere doorstroming en betrouwbaarheid van het wegennet. Ook in dit scenario treedt een verbetering van de economie op.” Oomen: “Maar dat kan wel voor de helft minder kosten en zonder aantasting van het open rivierenlandschap en met meer gezonde lucht in de regio.” GroenLinks pleit dan ook krachtig voor deze variant. De lokale politici hopen dat andere partijen niet in de politieke waan blijven zitten, maar serieus willen kijken naar dit prima alternatief.

Het opinieartikel is ondertekend door GroenLinksers Lianne Duiven (Lingewaard), Sjaak van’t Hof (Arnhem), Frans Houben (Beuningen), Marjoleine Snaas (Duiven), Rietje Dellepoort (Zevenaar), Dirk Kuipers (Doetinchem), Kees van Immerzeel (Doesburg), Wouter van Eck (Gelderland), Max Noordhoek (Bronckhorst), Jo Coerwinkel (Ubbergen), Pepijn Boekhorst en Pepijn Oomen (Nijmegen).

Voor het artikel, klik hier!

Tuesday, August 30, 2011

Kortmann en de elite

Gisteren sprak rector magnificus Bas Kortmann op de Opening van het Academisch Jaar van de Radboud Universiteit zeer behartenswaardige woorden uit:

Meer dan ooit heeft Nederland nu een nieuwe elite nodig. Het is problematisch dat velen in ons land de elite niet meer vertrouwen en deze zelfs onder vuur nemen. Het populisme is sinds het begin van deze eeuw een stroming van belang in onze samenleving. Het verkondigt een boodschap die aanslaat omdat mensen ongerust en onzeker zijn. Een boodschap die tot gevolg heeft dat er een cultuur van wantrouwen is ontstaan. Politici leven zogenaamd onder de Haagse kaasstolp en zouden niet weten wat er onder het volk leeft. Europa wordt– mede door de crisis op de financiële markten - betiteld als een geldverspillende machinerie. Niet de mening van een opgeleide arts telt, maar die van kwakzalvers op het Internet. En we hebben van dichtbij meegemaakt hoe collega Ybo Buruma verdacht werd gemaakt bij zijn benoeming tot lid van de Hoge Raad.

Volgens een Nipo-enquête , gehouden in december van het vorige jaar, meent ruim de helft van de bestuurlijke top dat ze geen krachtig alternatief kan bieden voor de boodschap van populistische partijen.
Dat is een testimonium paupertatis. Is er nu echt geen alternatief voor de one-liners van de populisten, die problemen, oorzaken en oplossingen presenteren op basis van onderbuikgevoelens en niet op een analyse van de feiten? Iedereen heeft recht op zijn eigen meningen, maar niemand op zijn eigen feiten, zei de New Yorkse senator Patrick Mayonihan eens.
Het is bij uitstek de taak van de academie om de feiten te onderzoeken en deze te scheiden van de meningen en de vooroordelen. Dat vraagt gedegen onderzoek en ook dat wij de resultaten van ons onderzoek inbrengen in het maatschappelijk debat. Waar is het wantrouwen tegen onze instituties terecht en waar onterecht?

Dat vraagt dat we studenten opleiden die kritisch en onafhankelijk feiten kunnen vaststellen en zich op basis daarvan een eigen mening vormen. Zo bereiden we ze voor op hun rol als de nieuwe elite in de samenleving . Dat geldt wellicht in het bijzonder voor onze extra getalenteerden, de Honoursstudenten. Die nieuwe elite mag zich niet opsluiten in de eigen kring . Daarom zondert de Radboud Universiteit haar beste studenten dan ook niet af in een apart college. Onze Honoursstudenten volgen de voor hen ontworpen honoursprogramma’s, maar daarnaast doen zij gewoon mee in de reguliere bachelor en masterprogramma’s en spelen daar een voortrekkersrol. Dat komt iedereen ten goede. Nu op de universiteit en later in het gewone leven.


De krant kopte daarop 'Nieuwe universitaire elite nodig tegen Wilders' en wat betreft de reacties onder het artikel: Quod erat demonstrandum.

Monday, August 22, 2011

Bereikbaarheid Nijmegen op 27/28 augustus in gevaar?

Komend weekend wordt verder gewerkt aan de A325, terwijl ook aan het spoor tussen Arnhem en Nijmegen wordt gewerkt. Dat betekent dat de belangrijkste toevoerswegen uit het noorden van Nijmegen deels afgesloten zijn. Omdat de reactie van de provincie daarop wel heel laks is, heb ik vragen gesteld aan het college van B&W.

In de Gelderlander van afgelopen zaterdag stond het bericht dat volgend weekend de A325 én het spoor tussen Arnhem en Nijmegen dicht zijn. Uit het betreffende artikel, "Werk A325 gaat door in weekend zonder treinen", komt de volgende passage:
"De provincie Gelderland verwacht geen grote verkeersproblemen, ondanks het feit dat Arnhem die twee dagen ook per trein niet bereikbaar is. "Het is nog steeds vakantie. Bovendien zijn er dat weekend geen bijzondere evenementen.""

Dat is raar, omdat komend weekend in Nijmegen het Gebroeders van Limburg festival plaatsvindt. Bovendien begint op maandag 29 augustus het Academisch Jaar 2011-2012, zodat er van vakantie in onze Waalstad geen sprake meer is! Studenten zijn in de afgelopen weken al veelvuldig in de stad geweest, maar de praktijk leert dat veel studenten in het weekend voorafgaand aan het nieuwe studiejaar hun nieuwe studentenkamers betrekken, met talloze verhuisbewegingen in het weekend hiervoor tot gevolg. En vakantie? De basisscholen zijn deze week alweer begonnen, de middelbare scholen beginnen volgende week. De bouwvak is al twee weken in het verleden.

Ik heb daarom vragen gesteld naar hoe het college op het komend weekend anticipeert en hoe in het vervolg een dergelijke samenloop van omstandigheden kan worden voorkomen. Daarnaast heb ik gevraagd naar de communicatie met de provincie. Er is geen sprake meer van vakantie, en er is een groot evenement. Hoe kan de provincie daar zo makkelijk over doen?

Over de vragen is vooralsnog aandacht geweest in De Gelderlander, op Radio Gelderland en op Nijmegen1.

Tuesday, August 09, 2011

Gelezen: what-if

Het is alternatieve geschiedenis-zomer! Vind ik dan. Dus heb ik er een aantal romans bij gepakt die handelen over wat er gebeurd zou zijn als...

Robert Harris, Vaderland
Misschien wel de bekendste alternatieve geschiedenis, want het is verfilmd. De verfilming heb ik destijds niet gezien omdat ik er veel slechts over hoorde, maar misschien ga ik dat alsnog doen. Het boek is namelijk simpel, maar erg spannend - en dat is natuurlijk filmwaardig. Je wordt met de hoofdpersoon meegevoerd in de paranoia die bij het leven in Nazi-Duitsland anno 1964 hoort. Langzaam kom je erachter welk gruwelijk geheim zich heeft afgespeeld in de concentratiekampen van het onoverwinnelijk Duitse rijk... maar ja, wat moet je met die informatie? Het deel van de VS dat onafhankelijk is gebleven heeft ook antisemitische sympathieën...

Harry Turtledove, In the presence of mine enemies
Anders loopt het bij het boek van Turtledove, dat een Nazi-Duitsland anno 2010 behandelt. In tegenstelling tot in het boek van Harris, is de wetenschap over het lot van de joden alom bekend. Vanwege uitspraken van Himmler en de notulen van de Wannsee-konferenz - die door Harris worden aangehaald - vraag ik me af of dat een goed uitgangspunt is, maar soit. Het boek is beklemmend omdat het geschreven is vanuit het perspectief van enkele joden die vermomd als Ariërs in het hart van het derde rijk verder leven, maar op een gegeven moment begin je je wel te ergeren aan al die keren dat een Duitser een antisemitische opmerking maakt en de jood in kwestie wéér denkt "oh je moest eens weten".
Verder ontwikkelt het verhaal zich als in de Sovjet-Unie anno 1985-1991: een nieuwe Führer komt aan de macht, hij introduceert meer openheid, een Gauleiter staat op die vindt dat de Führer niet ver genoeg gaat, de SS-baas probeert met een coup de Führer af te zetten en vervolgens is de Gauleiter de winnaar. Een mooi scenario, maar geloofwaardig? In de Sovjet-Unie speelde mee, dat er door andere even machtige landen werd meegekeken. Die landen zijn er niet in het scenario van Turtledove. Bovendien verandert het systeem wel razendsnel: in minder dan twee jaar tijd is Nazi-Duitsland onherkenbaar veranderd.
Turtledove staat bekend als de meester van de alternatieve geschiedenis, maar dit boek heeft mij niet overtuigd waarom hij dat zou zijn.

Orson Scott Card, Pastwatch: the redemption of Christopher Columbus
In de toekomst - die zich afspeelt in Afrika en Zuid-Amerika, voor de rest is relatief veel van de wereld niet zo goed bewoonbaar meer - is er een technologie waarmee men naar het verleden kan kijken. Maar wellicht is er ook een technologie om het verleden te veranderen? Eén van de hoofdpersonen ontdekt dat Christopher Columbus om ernstig bloedvergieten te voorkomen van zijn oorspronkelijke plan om Constantinopel te bezetten is afgehouden en in plaats daarvan de nieuwe wereld is gaan ontdekken. Maar ja, dat leidt zoals wij dan weer weten tot de christelijke dominantie, ongelijkheid tussen rassen, slavernij en uiteindelijk tot een industriële wereld die ten onder gaat aan het broeikaseffect. Hoe dat te stoppen? De hoofdpersonen doen hun best in dit interessante boek. Of "hun best" ook goed genoeg is, zullen we nooit te weten komen: de hoofdpersonen veranderen namelijk de geschiedenis, maar hoe die geschiedenis vervolgens sinds 1492 is verlopen, wordt nauwelijks geschetst.

Tot nu toe zit er nog niet Philip K. Dick's The Man in the High Castle bij, dat blijft voor mij vooralsnog de ultiemste alternatieve geschiedenis. Maar het is en blijft een leuk en aantrekkelijk genre. We lezen nog even door!

Wednesday, August 03, 2011

Actie voor meer studenten- en starterswoningen gewenst!

Actie voor meer studenten- en starterswoningen gewenst!

Uit een artikel in De Gelderlander bleek vandaag dat van de 1700 studenten die volgende maand een kamer in Nijmegen willen gaan betrekken, slechts 75 geholpen kunnen worden door de Stichting Studentenhuisvesting. De markt voor studenten en de markt voor starters zit potdicht. D66 en GroenLinks hebben hierover vragen gesteld aan het college.

Op 29 juni jl. merkte de wethouder Wonen in de krant op dat de kamernood te beteugelen zou zijn door de geplande bouw van 1100 extra kamers. Dit staat volgens D66 en GroenLinks in schril contrast met de 1625 studenten die dit jaar al niet bediend kunnen worden door de SSHN en hun heil moeten zoeken op de particuliere markt: aangezien de SSHN al sinds jaar en dag 25 procent van de totale studentenpopulatie bedient, zouden er minstens 425 woningen aan eerstejaars te vergeven moeten zijn. Met de huidige groeiende studentenpopulatie en nauwelijks enige groei op de particuliere markt dreigt er een groot probleem voor de nieuwe lichting studenten.

Bovendien hebben GroenLinks, de PvdA en D66 in het coalitieakkoord afgesproken dat er in de komende jaren minstens 2000 studentenwoningen gerealiseerd moeten worden. Pepijn Oomen (GroenLinks): “De vraag is waarom het college van deze afspraken wil afwijken, zeker gezien de problemen.” D66 en GroenLinks hebben daarom gevraagd of het aantal van 1100 woningen wel voldoende is.

Daarnaast zit de particuliere huurmarkt vast. De Europese regelgeving dat sociale huurwoningen alleen nog verhuurd mogen worden aan minima kan een nadelig effect op de positie van hoogopgeleide starters hebben.Het gevaar is groot dat hoogopgeleide starters die net iets meer verdienen, niet meer kunnen huren maar tegelijkertijd niet genoeg verdienen om te kunnen kopen. Rob Jetten (D66): “Die blijven dan dus noodgedwongen nog jaren op hun studentenkamer zitten.”

D66 en GroenLinks hebben het college dan ook gevraagd naar gecombineerde bouw van studentenkamers en starterswoningen, zodat veel meer dan nu het geval is, gevarieerd kan worden tussen die verschillende woningen. Ook moet er vaart gezet worden achter het “Wonen boven Winkels” project, dat voor een toename in kamers boven de winkels in de Nijmeegse binnenstad kan zorgen.

Pepijn Oomen: “Actie van het college is hoognodig, studenten moeten in onze mooie stad kunnen komen wonen!” Rob Jetten: “En we moeten ervoor zorgen dat starters niet en masse wegtrekken, geen braindrain uit Nijmegen!”

Saturday, July 09, 2011

Gelezen: non-fictie

Heike B. Görtemaker, Eva Braun. Leven met Hitler
Wie was toch die vrouw die achter Hitler stond, die zo lang achter de schermen opereerde? Eva Hitler-Braun leefde na haar zelfmoord voort als een vrouw die een naïef geloof in haar vriend/man had, zich onbewust van de misdaden van het Nazi-regime. Onterecht, betoogt Görtemaker in haar goed leesbare doorwrochten biografie: dat beeld is ontstaan door de talloze mensen uit de omgeving van Hitler die hun eigen rol zo klein mogelijk wilden houden en voorwaarde daarvoor is dat de omgeving van Hitler zo apolitiek mogelijk was. Wat Eva Braun gedreven heeft, is me evenwel nog niet duidelijk.

Tamim Ansary, Een geschiedenis van de wereld door Moslimse ogen
Een eye-opener. Deze zeer leesbaar geschreven geschiedenis van de Midden-wereld (Midden-Oosten is in de ogen van de auteur te Europacentrisch) toont hoe marginaal de rol van Europa in de moslimwereld wel niet geweest is. De Kruistochten - in Europese ogen een historische clash tussen Christendom en Islam - is binnen de Moslimwereld niet meer dan als een vervelend vliegje op de huid van een olifant. De Mongoolse hordes daarentegen! Als de zgn. Kleine Jihad ergens door veroorzaakt is, dan is het door de inmenging van de nazaten van Genghis. Vanaf dat moment ontstaat er in de Islam steeds meer een extremistische onderstroom. Opvallend is de modernere tijd: hoe die extremistische onderstroom eigenlijk pas in de afgelopen dertig-veertig jaar in bepaalde landen een bovenstroom is geworden. Het toont ook hoe fragiel die nieuwe bovenstroom is; wie weet is de huidige "Arabische Lente" alweer het eerste teken van de ondergang van het religieuze extremisme?

Paul Lucardie, Gerrit Voerman (red.), Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010
Mijn mening over dit boek gelieve te lezen in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011. ;-)

Kluun, Help ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt!
Tja, verplicht leesvoer als je daadwerkelijk zo stom bent geweest... Erg humoristisch opgeschreven allemaal, met een enorme kern van waarheid, in ieder geval in de eerste maanden.